🇪🇺 GRATIS verzending vanaf €149

NOXNOX®

Winkelvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 27 april 2024

Algemene voorwaarden

1. Deze website wordt beheerd door NOXNOX. Waar in deze algemene voorwaarden termen als “wij”, “ons” en “onze” worden gebruikt, verwijzen deze naar NOXNOX.

2. Wij bieden deze website, met inbegrip van alle informatie, hulpmiddelen en diensten die erop beschikbaar zijn, aan op voorwaarde dat u deze algemene voorwaarden en het bijbehorende privacybeleid dat op onze website beschikbaar is, aanvaardt.

3. Door onze website te bezoeken en/of iets bij ons te kopen, wordt u geacht deze algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd.

4. U kunt de meest recente versie van deze voorwaarden en bepalingen op elk gewenst moment bekijken door deze websitepagina te bezoeken. We behouden ons het recht voor om elk deel van deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates op deze pagina te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om bij elk bezoek aan onze website deze pagina te controleren, deze voorwaarden te lezen en ervoor te zorgen dat u ze begrijpt voordat u een aankoop doet.

Algemene voorwaarden

5. We behouden ons het recht voor om service te weigeren aan iedereen, om welke reden dan ook, op elk moment.

6. Alle inhoud die u op deze website invoert, kan onversleuteld worden overgebracht via verschillende netwerken en kan wijzigingen met zich meebrengen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten.

7. U mag geen enkel deel van de inhoud op de website of enig ander deel van de service die wij op deze website aanbieden reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of anderszins exploiteren voor commercieel gewin of anderszins.

8. Koppen en titels op deze website worden alleen voor het gemak gebruikt. Ze maken geen deel uit van de voorwaarden en zullen de voorwaarden hierin niet beperken of anderszins beïnvloeden.

Online winkel voorwaarden

9. Op onze website worden verschillende producten en/of diensten te koop aangeboden. Waar we verwijzen naar een ‘artikel’, verwijzen we naar een enkel product of dienst dat beschikbaar is voor aankoop op deze website.

10. We nemen alle redelijke zorg in acht om ervoor te zorgen dat de gegevens die voor een bepaald te koop aangeboden item worden weergegeven, correct zijn op het moment dat de informatie in het systeem werd ingevoerd.

11. Hoewel we alles in het werk stellen om verschijningen, kleuren, texturen of afwerkingen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, kan wat je ziet op je computermonitor of -apparatuur verschillen, en daarom kunnen we niet garanderen dat afbeeldingen een nauwkeurige weergave zijn van de werkelijke goederen of diensten die je koopt.

12. Het is mogelijk dat we je bestelling niet kunnen accepteren om een of meer van de volgende redenen, of om een reden die hieronder niet wordt genoemd:

i) Het bestelde artikel is niet op voorraad

ii) we uw betaling niet kunnen autoriseren of redelijke gronden hebben om te vermoeden dat uw betaling frauduleus is

iii) Er is een prijs- of productbeschrijvingsfout gemaakt.

iv) Er is een systeem- of inkoopfout

v) U bent niet geslaagd voor onze klantvalidatiecontroles

13. Wanneer u een bestelling plaatst, ontvangt u een e-mail waarin de gegevens van uw bestelling worden bevestigd. Deze e-mail is geen bevestiging dat je bestelling door ons is geaccepteerd.

14. Je bestelling wordt pas door ons geaccepteerd als je goederen zijn verzonden.

Wijzigingen in onze service en prijzen

15. Prijzen voor artikelen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

16. We behouden ons het recht voor om op elk moment een deel van de service die we aanbieden, of een deel van de inhoud ervan, te wijzigen of stop te zetten zonder enige kennisgeving aan jou.

17. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid jegens u of jegens derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de service.

Levering

18. Tijdens het afrekenen kunt u een of meer opties voor bezorging te zien krijgen. Als er een geschatte levertijd wordt gegeven, is dit slechts een schatting en kan de ontvangst van je artikelen vertraging oplopen door omstandigheden waar wij geen invloed op hebben (zoals vertraging bij de koerier of op drukke tijden).

19. Wanneer u de optie “levering de volgende dag” selecteert, worden bestellingen die op vrijdag, zaterdag of zondag worden geplaatst, mogelijk pas de maandag daarop verzonden en dus mogelijk pas dinsdag ontvangen.

Bestelling annuleren

20. Als je een geplaatste bestelling wilt annuleren, moet je onmiddellijk contact met ons opnemen om te controleren of de artikelen al zijn verzonden of niet. Als ze zijn verzonden, moet je het artikel naar ons terugsturen en ben je verantwoordelijk voor het betalen van de kosten voor het terugsturen van de artikelen.

21. Als artikelen niet zijn verzonden voordat een annuleringsverzoek is ingediend, is ons restitutiebeleid van toepassing.

22. Als u een gepersonaliseerd, bederfelijk of tijdskritisch artikel hebt besteld (zoals levensmiddelen, kranten, kaartjes voor evenementen of e-vouchers), kunt u mogelijk niet annuleren voor een volledige terugbetaling.

Aansprakelijkheid en schadeloosstelling

23. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe, speciale, indirecte of gevolgschade of incidentele schade, met inbegrip van winstderving of verlies van kansen, als gevolg van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van artikelen die op deze website zijn besteld.

24. U stemt ermee in om ons en onze agenten, functionarissen, directeuren en werknemers onmiddellijk en op verzoek schadeloos te stellen voor alle vorderingen, aansprakelijkheid, schade, kosten en uitgaven, met inbegrip van juridische kosten, die voortvloeien uit een schending van onze algemene voorwaarden.

Bevoegdheid

25. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door Engels recht en zijn onderhevig aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland & Wales.

Volledige overeenkomst

26. Deze voorwaarden in combinatie met ons gepubliceerde Privacybeleid (ook beschikbaar via deze website) en Restitutiebeleid (ook beschikbaar via deze website) vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle voorgaande en gelijktijdige overeenkomsten tussen u en ons, ongeacht of deze schriftelijk of mondeling zijn.

Algemeen

27. Indien een deelvoorwaarde of voorwaarde onuitvoerbaar wordt geacht, dan zal de rest van de voorwaarden volledig van kracht blijven alsof de ongeldig verklaarde voorwaarde niet aanwezig was.

28. Indien er sprake is van vertraging of niet-nakoming van onze verplichtingen onder deze algemene voorwaarden wanneer dit buiten onze redelijke controle ligt, zijn wij niet verantwoordelijk voor een dergelijke vertraging of niet-nakoming, noch aansprakelijk voor enig verlies dat u lijdt, hoe dan ook veroorzaakt.